SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า

ทำพื้นอีพ็อกซี่ epoxy บริการงานด้านพื้นอีพ็อกซี่ Epoxy, พื้น PU, พื้นโรงงาน, โชว์รูม, Showroom, พื้นสนามกีฬา, กันซึม, ดาดฟ้ากันซึม, ตีเส้นจราจร.

โทรด่วนสายตรง 086-976-6088

ด้านงานพื้น Epoxy, Poly Urethane Concrete, กันซึม Water Proof Membrane และ พื้นอีพ็อกซี่  อุตสหกรรมทั่วไป โดยช่างที่มีความชำนาญและประสบการณ์นานกว่า 10 ปี

อัพเดทผลงาน SOV Epoxy

 • เคลือบพื้นสระว่ายน้ำ
  10 เมษายน 2021
  เคลือบพื้น Terrafloor-Pro สระว่ายน้ำ
  ผลงานอื่นๆ
  0
  สระว่ายน้ำโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย งานเคลือบพื้น #Terrafloor-Pro   🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 https://epoxy.co.th/ https://www.sov-epoxy.com/ Facebook : SovEpoxy
 • เคลือบพื้นโชว์รูม
  10 เมษายน 2021
  เคลือบพื้นโชว์รูมเบ๊นซ์
  Showroom โชว์รูม
  0
  เคลือบพื้นโชว์รูมเบ๊นซ์ รามอินทรา งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล 🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา...
 • พื้น PU-MF 3มิล / พื้น Epoxy Self-leveling 2มิล โรงยา
  12 มีนาคม 2021
  พื้น PU-MF 3มิล / พื้น Epoxy Self-leveling 2มิล โรงยา
  Factory โรงงาน
  0
  พื้น PU-MF 3มิล / พื้น Epoxy Self-leveling 2มิล โรงยา ✅ งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 3มิล ✅ งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล 🚛รับติดตั้ง...
 • เคลือบพื้นห้อง Cleen room PU-MF ความหนา 3 มิล
  12 มีนาคม 2021
  เคลือบพื้นห้อง Cleen room PU-MF ความหนา 3 มิล
  Factory โรงงาน
  0
  เคลือบพื้นห้อง Cleen room PU-MF ความหนา 3 มิล 🔵 งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 3 มิล 🔵 งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล 🚛รับติดตั้ง งานพื้น...
 • พื้น PU Water Proof+Fiberglass
  11 กุมภาพันธ์ 2021
  เคลือบพื้น PU Water Proof+Fiberglass
  ผลงานอื่นๆ
  0
  เคลือบพื้น PU Water Proof+Fiberglass กันซึมบ้านแพ้ว   🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 https://epoxy.co.th/ https://www.sov-epoxy.com/ Facebook : SovEpoxy
 • พื้น PU-MF ความหนา 3 มิล
  11 กุมภาพันธ์ 2021
  พื้น PU-MF ความหนา 3 มิล
  ผลงานอื่นๆ
  0
  เคลือบพื้น PU-MF ความหนา 3 มิล PTT FIT ศรีนครินทร์   🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 https://epoxy.co.th/ https://www.sov-epoxy.com/ Facebook...
 • พื้นโรงงาน EPoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  11 กุมภาพันธ์ 2021
  พื้นโรงงาน EPoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  Factory โรงงาน
  0
  พื้นโรงงาน EPoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล โรงงานป้ายลำลูกกา   🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 https://epoxy.co.th/ https://www.sov-epoxy.com/ Facebook : SovEpoxy
 • เคลือบพื้น EPoxy Self-leveling ความหนา 4 มิล
  30 มกราคม 2021
  เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 4 มิล
  ผลงานอื่นๆ
  0
  เคลือบพื้น EPoxy Self-leveling ความหนา 4 มิล   🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 https://epoxy.co.th/ https://www.sov-epoxy.com/ Facebook : SovEpoxy
 • เคลือบพื้น PU-MF ความหนา 3 มิล
  30 มกราคม 2021
  เคลือบพื้น PU-MF ความหนา 3 มิล
  ผลงานอื่นๆ
  0
  เคลือบพื้น PU-MF ความหนา 3 มิล   🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 https://epoxy.co.th/ https://www.sov-epoxy.com/ Facebook : SovEpoxy
 • ปรับปรุงพื้นโรงงาน เคลือบพื้น Epoxy, พื้น PU-MF หนา 3 มิล
  5 กุมภาพันธ์ 2021
  ปรับปรุงพื้นโรงงาน เคลือบพื้น Epoxy, พื้น PU-MF หนา 3 มิล
  Factory โรงงาน
  0
  ปรับปรุงพื้นโรงงาน ซ่อมพื้นโรงงาน ✅ งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล ✅ งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 3 มิล   🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี...
 • พื้นโรงงาน Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  30 มกราคม 2021
  พื้นโรงงาน Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  Factory โรงงาน
  0
  เคลือบพื้นโรงงาน Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล   🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 https://epoxy.co.th/ https://www.sov-epoxy.com/ Facebook : SovEpoxy
 • พื้นสนามกีฬา Epoxy (PU) Self-leveling ความหนา 2 มิล
  22 มกราคม 2021
  พื้นสนามกีฬา Epoxy (PU) Self-leveling ความหนา 2 มิล
  PU Sport สนามกีฬา
  0
  พื้นสนามกีฬา Epoxy (PU) Self-leveling ความหนา 2 มิล 🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 https://epoxy.co.th/ https://www.sov-epoxy.com/ Facebook...
 • พื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  21 มกราคม 2021
  พื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  Showroom โชว์รูม
  0
  เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล เคลือบพื้น Epoxy Coating 🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา...
 • เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  21 มกราคม 2021
  เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  ผลงานอื่นๆ
  0
  เคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล   🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 https://epoxy.co.th/ https://www.sov-epoxy.com/ Facebook : SovEpoxy
 • เคลือบพื้น Epoxy Coating ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  7 มกราคม 2021
  เคลือบพื้น Epoxy Coating ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ผลงานอื่นๆ
  0
  เคลือบพื้น Epoxy Coating ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานเคลือบพื้น Epoxy Coating บริษัท เอสโอวี ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนค่ะ   🚛รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร🚛 สนใจติดต่อ โทรสายด่วน  086-9766088 Line ID:sovepoxy บริษัท เอสโอวี อีพ็อกซี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 222/1 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา...

Latest project

Epoxy, Epoxy Coating, Epoxy Self Leveling, RAL Colour Chart, PU Concrete, PU Concrete, PU Concrete Colour, Waterproof, PU Waterproof, Acrylic Waterproof,
Waterproof Colour.

 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 5
  Epoxy Coating
  บริการงานด้านพื้นอีพ็อกซี่ Epoxy, พื้น PU, พื้นโรงงาน, โชว์รูม, พื้นสนามกีฬา, กันซึม.
  View Detail
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 6
  Poly Urethane Concrete
  บริการงานด้านพื้นอีพ็อกซี่ Epoxy, พื้น PU, พื้นโรงงาน, โชว์รูม, พื้นสนามกีฬา, กันซึม.
  View Detail
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 7
  Waterproof Membrane กันซึม
  บริการงานด้านพื้นอีพ็อกซี่ Epoxy, พื้น PU, พื้นโรงงาน, โชว์รูม, พื้นสนามกีฬา, กันซึม.
  View Detail
epoxy

Epoxy Coating

เป็นสี 2 ส่วนผสม ประสิทธิภาพสูง สาหรับเคลือบผิวพื้นหรือผนังคอนกรีต ให้ความเงางาม ทาความสะอาดง่าย ปราศจากฝุ่น ทนทานต่อการกัดกร่อน ขูดขีด ไอกรด-ด่าง น้าและสารเคมี ง่ายต่อการทา ความหนา เริ่มตั้งแต่ 150 microns เหมาะกับอุตสาหกรรมเบาถึงปานกลาง.

epoxy

ประโยชน์ของการเคลือบพื้น

ป้องกันการกระแทก ทำให้คอนกรีตเสียหาย, ป้องกันการขัดถู ทำให้คอนกรีตเสียหาย, ปกป้องพื้นคอนกรีตจากสารเคมี, ปกป้องสิ่งสกปรกแทรกซึมลงไปในคอนกรีตเกิดความเสียหาย, ป้องกันความชื้นซึมผ่านทำให้เหล็กเส้นที่เสริมไว้เกิดสนิม, ป้องกันฝุ่น, ทำความสะอาดง่าย, ช่วยให้ใช้ไฟน้อยลง

myhome_1

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ให้ความสวยงาม
ทนทานต่อแรงกระแทกและแรงขัดถู
ทนทานต่อการกัดกร่อน ไอกรด-ด่าง น้ำและสารเคมี
ทำงานง่าย
ไร้รอยต่อ ไม่เก็บสะสมสิ่งสกปรก

 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 8
  โครงการ โรงงานซัมมิท ชลบุรี
  View Detail
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 9
  โครงการ โชว์รูม Ford ท๊อป คาร์ กรุ๊ป จำกัด จ.ชลบุรี
  View Detail
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 10
  งานพื้นสนามกีฬา PU Sport
  View Detail
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 11
  งาน PU MF โรงงานแช่แข็ง จ.ชุมพร
  View Detail
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 12
  งานตีเส้น ตัวเลข ตัวอักษร
  View Detail
 • SOV Epoxy บริการงานพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นโรงงาน พื้นสนามกีฬา กันซึมดาดฟ้า 13
  งานพื้น Epoxy self leveling โรงงานโออิชิ
  View Detail