งานกันซึม/เชียงแสน

งานกันซึม/เชียงแสน 1

งานกันซึม/เชียงแสน

  • งานเคลือบพื้น PU water proof
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ ที่เสียหาย