งานเคลือบพื้น ฟูไทย เมทัล

งานเคลือบพื้น ฟูไทย เมทัล 1

งานเคลือบพื้น ฟูไทย เมทัล

  • งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 3 มิล
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ ที่เสียหาย
  • งานตีเส้น ในพื้นที่ดำเนินการ