ปรับปรุงพื้นโรงงานใหม่ บจก.ด็อกเตอร์ บู

ปรับปรุงพื้นโรงงานใหม่ บจก.ด็อกเตอร์ บู 1

โครงการ ปรับปรุงพื้นโรงงานใหม่ บจก.ด็อกเตอร์ บู
? โซน PK01 Floor 2

-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
-งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย
-งานตีเส้นด้วย Epoxy Self-leveling