ปรับปรุงพื้น โชว์รูมโตโยต้า จ.สกลนคร

โชว์รูมโตโยต้า จ.สกลนคร

ปรับปรุงพื้น โชว์รูมโตโยต้า จ.สกลนคร

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  • งานเคลือบพื้น Epoxy Coating
  • งานตีเส้น งานตัวอักษร ในพื้นที่ดำเนินการ