Epoxy Self-leveling โรงงานผลิต เครื่องสำอางและยา

Epoxy Self-leveling โรงงานผลิต เครื่องสำอางและยา 1

โรงงานผลิต เครื่องสำอางและยา
ส่งมอบงานในส่วนของ โรงงาน A ค่ะ

งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา3มิล
งานทาสีบัวสูง 10ซม.
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ที่เสีย

รับติดตั้ง งานพื้น ครบวงจร
โทร. 086-9766088
Facebook : SovEpoxy
https://www.sov-epoxy.com/