สนามกีฬาเอนกประสงค์ จ.นครศรีธรรมราช

สนามกีฬาเอนกประสงค์ จ.นครศรีธรรมราช 1

โครงการ สนามกีฬาเอนกประสงค์ จ.นครศรีธรรมราช

  • งานเคลือบพื้น PU-ACRYlIC

  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ ที่เสียหาย

  • งานตีเส้น ตามแบบมาตรฐานกำหนด