สนามกีฬา เชียงราย

สนามกีฬา เชียงราย 1

 งานเคลือบพื้น PU-MF
 งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย
 งานตีเส้น ตามแบบในพื้นที่ดำเนินการ

Related Posts