อาคารควบคุมน้ำ จ.นครสวรรค์

อาคารควบคุมน้ำ จ.นครสวรรค์ 1
  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล

  • งานบล๊อคความชื้น

  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ ที่เสียหาย