อาคารพาณิชย์ สุขุมวิท 71 

อาคารพาณิชย์ สุขุมวิท 71  1

โครงการ อาคารพาณิชย์ สุขุมวิท 71 

โซนบ้านพัก

  • งานเคลือบพื้น PU Coating

โซนพื้นที่ชั้น2

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Coating

โซนพื้นที่ชั้น3

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Coating

โซนบันไดทั้งหมด 1-3 ชั้น