เคลือบพื้นโรงงาน PU MF ความหนา 3มิล

เคลือบพื้นโรงงาน PU MF ความหนา 3มิล 1

โครงการ ปรับปรุงพื้นโรงงาน
– งานเคลือบพื้น PU MF ความหนา 3มิล
– งานปรับมอร์ต้า