เคลือบพื้น Epoxy เยนเนรัล สตาร์ช ชั้น 2

เคลือบพื้น Epoxy เยนเนรัล สตาร์ช ชั้น 2 1

โครงการ เคลือบพื้น Epoxy เยนเนรัล สตาร์ช

  • ส่งมอบงานในส่วนของชั้น2
  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  • งานปั้นบัวหลบมุม
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ที่เสียหาย