เคลือบพื้น PU-MF เดอะมอลล์รามคำแหง

เคลือบพื้น PU-MF เดอะมอลล์รามคำแหง 1

เคลือบพื้น ชั้น 1,2,3 เดอะมอลล์รามคำแหง
👉 เคลือบพื้น ชั้น 1,2,3
👉 งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 5 mm.
👉 งานทาสีบัวรอบพื้นที่ดำเนินการ