เอส.เค.แฮร์ แฟชั่น แอนด์ กิ๊ฟท์

เอส.เค.แฮร์ แฟชั่น แอนด์ กิ๊ฟท์ 1

โครงการ เอส.เค.แฮร์ แฟชั่น แอนด์ กิ๊ฟท์

  • งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 3 มิล

  • งานซ่อมแซมบางพื้นที่ที่เสียหาย

  • งานทาบัวสูง 10 ซม. และตีเส้นตามแบ