โกดังเก็บชิ้นงาน Cheung Shing

โกดังเก็บชิ้นงาน Cheung Shing 1
[section_header use_decoration=”1″ layout_type=”section-heading-thin-border” main_heading=”โกดังเก็บชิ้นงาน Cheung Shing”]

-งานเคลือบพื้น Epoxy Coating
-งานปรับมอร์ต้า

??????งานเคลือบพื้น ส่งมอบงานผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะ✌️✌✌//???✨?