โครงการโรงงานมาลี

โครงการโรงงานมาลี 1

โครงการโรงงานมาลี

-งานเคลือบพื้น Polyurethane Flooring System
-งานเคลือบพื้น PU MF(ผิวเรียบ)
-งานรื้อพื้นเก่าทำความสะอาดพื้นผิว