โครงการ ซูซุกิ สุโขทัย ปรับปรุงโรงซ่อมสี

โครงการ ซูซุกิ สุโขทัย ปรับปรุงโรงซ่อมสี 1

โครงการ ซูซุกิ สุโขทัย ปรับปรุงโรงซ่อมสี
-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
-บล๊อคความชื้นบางพื้นที่
-งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ที่เสียหาย
-ตีเส้นช่องซ่อมด้วยตัว Epoxy