โครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1

โครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พื้นที่ 210 ตรม.
-งานรื้อถอนกระเบื้องเก่า
-งานขนย้ายวัสดุทิ้ง
-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
-งานซ่อมรอยร้าวพื้นเดิมด้วย พียูจอยท์