โครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ จ.ชลบุรี

โครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ จ.ชลบุรี 1

  โซน สนามกีฬาด้านนอก
-งานเคลือบพื้น Epoxy PU Coating
-งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย
-ตีเส้น,ลูกศร,ตัวอักษร,ตัวเลขด้วยตัว Epoxy
-งานแลมป์ทางขึ้น