เคลือบพื้น Epoxy Coating สนามกีฬาพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร

เคลือบพื้น Epoxy Coating สนามกีฬาพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร 1

โครงการ สนามกีฬาพันท้ายนรสิงห์/สมุทรสาคร
?โซนห้องออฟฟิศ
งานเคลือบพื้น Epoxy Coating แบบเงา
?โซนสนามแบต

  1. งานเคลือบพื้น Epoxy Coating แบบด้าน
  2. งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย
  3. งานตีเส้นด้วย Epoxy coating ในพื้นที่ที่ทำ Epoxy
  4. งานทาบัวผนังสูง 10 cm.

ใส่ความเห็น