โครงการ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1

โครงการ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 5มิล
-งานเคลือบพื้น PU-Coating
-งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย
-งานตีเส้นสนาม ตามมาตรฐานสนามกีฬา