พื้น PU SPORT สนามแบตมินตัน คุณจิระ

พื้น PU SPORT สนามแบตมินตัน คุณจิระ 1

โครงการ สนามแบตมินตัน คุณจิระ
-งานเคลือบ พื้น PU SPORT
-งานซ่อมแซมบางพื้นที่ที่เสียหาย
-งานตีเส้นภายในพื้นที่ PU
งานเคลือบพื้น PU SPORT ส่งมอบงานผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะ


เราพร้อมทำงาน?