โครงการ โชว์รูมมิตซู จ.พิจิตร

โครงการ โชว์รูมมิตซู จ.พิจิตร 1

โครงการ โชว์รูมมิตซูพิจิตร
? โซน ช่องจอด

-งานเคลือบพื้น Epoxy Coating
-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
-งานรื้อพื้นเก่าบางพื้นที่ ที่เสียหาย
-งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ ที่เสียหาย
-งานตีเส้น,ตัวอักษร,ตัวเลข,ลูกศร