โครงการ โรงงาน เค-เฟรช จ.สมุทรสาคร

โครงการ โรงงาน เค-เฟรช จ.สมุทรสาคร 1

โครงการ โรงงาน เค-เฟรช/สมุทรสาคร
ห้อง Lab

  • งานเคลือบพื้น PU MF
  • แท่นเครื่องจักร
  • งานเคลือบพื้น PU MF
  • งานซ่อมพื้น PU เดิม