โครงการ ไทยฟูโกกุ

โครงการ ไทยฟูโกกุ 1
[section_header use_decoration=”1″ layout_type=”section-heading-horizontal-line” main_heading=”โครงการ ไทยฟูโกกุ” text_align=”left”]

-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
-งานงานบล๊อคความชื้น
-งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย
-งานรื้อพื้นเก่าบางพื้นที่
-งานทาบัวด้วยสี epoxy coating รอบพื้นที่ที่ทำ epoxy สูง 15 ซม.