โชว์รูมโตโยต้าเจริญใหม่ ศรีนครินร์

โชว์รูมโตโยต้าเจริญใหม่ ศรีนครินร์ 1
  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
  • งานบล๊อคความชื้น
  • งานเคลือบพื้น Epoxy Coating ทางลาดชัน
  • งานรื้อพื้นเก่า บางพื้นที่ ที่เสียหาย