โรงงานกาแฟ อ.ดอยสะเก็ด

โรงงานกาแฟ อ.ดอยสะเก็ด 1

โรงงานกาแฟ อ.ดอยสะเก็ด

-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
-งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย
-งานตีเส้น,ตัวอักษร,ตัวเลข,ลูกศร เฉพาะในพื้นที่ที่ทำEpoxy เท่านั้น