พื้น PU-MF โรงงานจินซาน อาคาร 2

พื้น PU-MF โรงงานจินซาน อาคาร 2 1

โรงงานจินซาน อาคาร 2

  • งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 3 มิล
  • งานตีเส้นในพื้นดำเนินการ