โรงงานจินซาน

โรงงานจินซาน 1

โครงการ จินซาน

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2มิล
  • งานบล๊อคความชื้น
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย
  • งานหรือพื้นบางพื้นที่ที่เสียหาย