โรงไฟฟ้า สถานีบางพระ

โรงไฟฟ้า สถานีบางพระ 1

โครงการ โรงไฟฟ้าสถานีบางพระ

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 4 มิล
  • งานปรับพื้นด้วยมอร์ต้า
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ ที่เสียหาย
  • งานทาสีบัวสูง 10 ซม.
  • งานตีเส้นตามที่ตกลง