ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์ บางเขน

ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์ บางเขน 1

โครงการ ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์ บางเขน

  • งานเคลือบพื้น PU-MF ขนาด 3มิล
  • งานปรับพื้นด้วย Epoxy Resin Motar บางพื้นที่ ที่เสียหาย
  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ ที่เสียหาย
  • งานรื้อพื้นเก่า บางพื้นที่ที่เสียหาย
  • งานตีเส้นจราจร