เคลือบพื้น Epoxy Coating – ซันนี่ เพลท เมคคิ่ง

เคลือบพื้น Epoxy Coating - ซันนี่ เพลท เมคคิ่ง 1

เคลือบพื้น Epoxy Coating  โครงการ ซันนี่ เพลท เมคคิ่ง

งานเคลือบพื้น Epoxy Coating
งานบล๊อคความชื้น
งานปรับพื้นด้วยมอร์ต้า
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ที่เสียหาย