ฟอร์ดร่มเกล้า รีท็อปพื้น

ฟอร์ดร่มเกล้า รีท็อปพื้น 1

งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 2 มิล
? โซน ศูนย์บริการ และ อู่สี
? งานตีเส้น,ลูกศร,งานตัวเลข,ตัวอักษร
? งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย

ใส่ความเห็น