อาคารสนามกีฬา โรงเรียนนานาชาติ ไทย-จีน

อาคารสนามกีฬา โรงเรียนนานาชาติ ไทย-จีน 1

อาคารสนามกีฬา โรงเรียนนานาชาติ ไทย-จีน

✅ งานเคลือบพื้น Pu Sport ความหนา 2มิล

✅ งานรื้อพื้นเก่าออก

✅ งานตีเส้นในพื้นที่สนามกีฬาตามแบบ

ใส่ความเห็น