พื้น Epoxy Coating โกดังผลิตสินค้า พี.ที.เค

พื้น Epoxy Coating โกดังผลิตสินค้า พี.ที.เค 1

โครงการ โกดังผลิตสินค้า พี.ที.เค

  • งานเคลือบพื้น Epoxy Coating

  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบริเวณพื้นที่ที่เสียหาย

  • งานทาสีบัว ความสูง 30ซม.