พื้น PU-MF สยามวิคตอรี่

พื้น PU-MF สยามวิคตอรี่ 1

โครงการ สยามวิคตอรี่

  • งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 4 มิล

  • งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบริเวณพื้นที่ที่เสียหาย

  • ทาบัว ความสูง15 ซม.