โครงการ ไซต์งานพระราม 9

โครงการ ไซต์งานพระราม 9 1

โครงการ ไซต์งานพระราม9
?พื้นที่รวม 219 ตรม.

-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling. ความหนา 2มิล
-งานเคลือบพื้น PU-MF ความหนา 3 มิล
-งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย

ใส่ความเห็น