โรงงานไทยอัลฟา ซี เทค จ.อุดรธานี

โรงงานไทยอัลฟา ซี เทค จ.อุดรธานี 1

โรงงานไทยอัลฟา ซี เทค จ.อุดรธานี
 งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling ความหนา 3 มิล
 งานบล๊อคความชื้น
 งานซ่อมแซมบางพื้นที่ที่เสียหาย

ใส่ความเห็น