โครงการ โกดัง สุขสวัสดิ์ 84

โครงการ โกดัง สุขสวัสดิ์ 84 1

โครงการ โกดัง สุขสวัสดิ์ 84
-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
-งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบางพื้นที่ที่เสียหาย
-งานตีเส้น,ลูกศร,จราจร ด้วยEpoxy