โครงการโกดังเก็บสินค้านำวัฒนาฯ (บางปะกง) โซนชั้น 2

โครงการโกดังเก็บสินค้านำวัฒนาฯ (บางปะกง) โซนชั้น 2 1

โครงการโกดังเก็บสินค้านำวัฒนาฯ (บางปะกง) โซนชั้น 2

-งานเคลือบพื้น Epoxy Self-leveling
-งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว บางพื้นที่ที่เสียหาย
-งานทาบัวด้วยสี Epoxy coating
-ตีเส้นด้วยสี Epoxy coating